Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Kielcach

 1. Okres realizacji projektu: 2022 r. ÷ 2023 r.
  Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dn. 24 marca 2022 r. W dniu 19.10.2023 r. podpisany został Aneks nr 2 do umowy o dofinansowanie Projektu pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Kielcach”.
 2. Finansowanie:
  Całkowita wartość projektu 3,20 mln zł, w tym: dofinansowanie w wysokości 2,65 mln zł  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 3 Efektywna i zielona energia, Działania 3.3. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym.
 3. Krótki opis projektu:
  Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica przy ul. Staffa 7 w Kielcach. Prace w ramach realizacji inwestycji obejmują modernizację systemu ciepłej wody użytkowej, modernizację ścian wewnętrznych i zewnętrznych oraz stropodachu, modernizację stolarki okiennej, modernizację systemów grzewczych, montaż instalacji fotowoltaicznej, wymianę wewnętrznych opraw oświetleniowych.

  Realizacja projektu podniesie standard i komfort użytkowania, zmniejszy negatywne oddziaływanie na środowisko oraz wpłynie na racjonalne wykorzystanie energii.  

Projekt został zrealizowany i zakończony.

 

Logotypy projektu

Powrót na początek strony