Kielecki rower miejski

loga-rower1.jpg

1. Okres realizacji projektu: 2020 r. - 2023 r.

Wniosek o dofinansowanie został złożony w dn. 29.05.2019 r.

2. Finansowanie:
Całkowita wartość projektu 19,11 mln zł, w tym: dofinansowanie w wysokości 16,62 mln zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działania 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej, Osi priorytetowej 3 Efektywna i zielona energia oraz 1,0 mln zł ze środków budżetu państwa.

3. Krótki opis projektu:
Swym zakresem projekt obejmuje realizację 3 zadań inwestycyjnych:
1. Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych;
2. Stworzenie miejskiej wypożyczalni rowerów z min. 200 rowerami, w tym min. 10% rowerów ze wspomaganiem elektrycznym;
3. Budowa parkingów rowerowych, miejsc obsługi rowerzystów oraz liczników rowerowych.

W ramach projektu przewiduje się budowę i przebudowę ok. 4 km ścieżek rowerowych na terenie miasta Kielce, uruchomienie, wdrożenie i prowadzenie miejskiej wypożyczalni rowerów oraz budowę miejsc parkingowych i miejsc obsługi rowerzystów. W celu podnoszenia jakości infrastruktury rowerowej oraz bieżącego badania ruchu rowerowego wykonane zostaną również 3 liczniki rowerowe zliczające rowerzystów w sposób automatyczny i umożliwiające zdalny dostęp do wyników.

 

Powrót na początek strony