Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie miasta Kielce

1. Okres realizacji projektu: 2018 r. ÷ 2019 r.

Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dn. 24 sierpnia 2018r.

2. Finansowanie:
Całkowita wartość projektu 3,9 mln zł, w tym: dofinansowanie w wysokości 3,3 mln zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 3 Efektywna i zielona energia,  Działania 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej.

3. Krótki opis projektu:

Przedmiotem projektu jest instalacja na terenie części ulic miasta Kielce energooszczędnego oświetlenia  ulicznego, która obejmować będzie: demontaż 1869 szt. istniejących opraw i montaż 1874 szt. nowych opraw oświetleniowych wykonanych w technologii LED, demontaż i montaż 72 szt.  szaf sterowania oświetleniem ulicznym oraz wymianę napowietrznej linii. Przewiduje się zastosowanie nowoczesnych opraw z wysokowydajnymi źródłami światła, o mocy zapewniającej uzyskanie wymaganych parametrów oświetlenia dróg i ulic, wytwarzanych wg najnowocześniejszej obecnie w świecie technologii produkcji wysokoprężnych źródeł ledowych.

Szacuje się, że modernizacja oświetlenia ulicznego może przynieść ograniczenia zużycia energii elektrycznej aż do 65,76% przy przebudowie przestarzałych systemów oświetleniowy.

 

logotypy-fr-p-w-u.jpg

Powrót na początek strony