Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego


1. Okres realizacji projektu:  2017r. ÷ 2023r.
Umowa o dofinansowanie  projektu została podpisana w dn. 27 listopada 2017r.

2. Finansowanie:
Całkowita wartość projektu 49,11 mln zł, w tym: dofinansowanie w wysokości 34,33 mln zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych), Osi 6 Rozwój miast, Działania 6.6 Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa – ZIT KOF oraz w wysokości 2,8 mln zł ze środków budżetu państwa .

3. Krótki opis projektu:
Przedmiotem projektu jest utworzenie nowoczesnego, opartego o nowych technologiach Centrum Kształcenia Praktycznego symulującego rzeczywiste warunki pracy w przedsiębiorstwach w postaci nowej infrastruktury edukacyjnej do praktycznej nauki zawodu.
Zakres działań inwestycyjnych projektu obejmować będzie budowę nowej infrastruktury kubaturowej w formie budynku dydaktycznego oraz hal warsztatowych, w skład których wejdą pracownie do praktycznej nauki zawodu, co umożliwi dualną naukę zawodu w bezpośrednim powiązaniu z przedsiębiorstwami w branży metalowo-odlewniczej. W ramach projektu przewidziany jest również zakup niezbędnego wyposażenia, tj. wszelkiego typu stanowisk, aparatów i urządzeń do nauki zawodu, które odpowiadają faktycznym warunkom wykonywania pracy w przedsiębiorstwach z przedmiotowej branży.

Celem działalności centrum będzie realizowanie zadań z zakresu przygotowania zawodowego młodzieży i dorosłych, wynikających z programów nauczania dla danego zwodu, a także innych zadań zleconych przez szkoły i organ prowadzący w ścisłej współpracy z przedsiębiorstwami i instytucjami rynku pracy. W Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach rozwijana będzie wiedza praktyczna, ukierunkowana na odpowiednie przygotowanie zawodowe. Wśród podstawowych zmian w zakresie jakości CKP Kielce należy wskazać poziom kształcenia oraz metody nauczania. Nowa placówkę będą wyróżniać nowoczesne pracownie do nauki zawodu wyposażone w urządzenia i maszyny znajdujące się w przedsiębiorstwach, a więc zostaną stworzone rzeczywiste warunki  miejsca pracy. Aby zapewnić wysoką jakość procesu edukacyjnego, w proces kształcenia zostaną zaangażowani mistrzowie i instruktorzy praktycznej nauki zawodu pochodzący z przedsiębiorstw. Ponadto baza warsztatowa będzie umożliwiać naukę zawodu oraz prowadzenie kursów kwalifikacyjnych dla wielu zawodów, co pozwoli na kształcenie w jednym miejscu specjalistów w wielu dziedzinach, a więc zdobycie wielopłaszczyznowych kwalifikacji przez jedną osobę lub słuchacza.

Kierunki kształcenia prowadzone w CKP będą ściśle związane z potrzebami przedsiębiorstw i będą odpowiadać na wyzwania, jakie niosą ze sobą inteligentne specjalizacje województwa świętokrzyskiego.

 

logotypy-fr-p-w-u.jpg

Powrót na początek strony