Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych

Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w gminie Kielce jako element zrównoważonej mobilności miejskiej

1. Okres realizacji projektu: 2018 r. ÷ 2022 r.
Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dn. 29 czerwca 2018 r.

2. Finansowanie:
Całkowita wartość projektu 10,96 mln zł, w tym: dofinansowanie w wysokości 8,8 mln zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych), Osi 6 Rozwój miast, Działania 6.2 Promowanie strategii niskoemisyjnych oraz zrównoważona mobilność miejska – ZIT KOF.

3. Krótki opis projektu:
W ramach projektu powstanie ok. 12 km infrastruktury dostępnej dla rowerzystów, co stanowić będzie wzrost o 30% w stosunku do stanu obecnego. Budowa i przebudowa odcinków dróg rowerowych będzie uzupełnieniem i połączeniem istniejącej obecnie infrastruktury. Rozbudowa systemu dróg rowerowych umożliwi uzyskanie efektu sieciowego, który zapewnia wygodne, komfortowe i bezpieczne wykorzystywanie roweru jako środka transportu. System ścieżek rowerowych pozwoli stworzyć, alternatywny dla samochodowego, ekologiczny model komunikacji. Rozwój ruchu rowerowego poprzez rozbudowę infrastruktury pozwoli promować aktywna mobilność miejską oraz  efektywniej  gospodarować zasobami. Promocja ruchu rowerowego pozytywnie wpłynie na postrzeganie Kielc jako prężnego, nowoczesnego i dynamicznie się rozwijającego miasta. Projektu obejmuje min: budowę, przebudowę i rozbudowę dróg dla rowerów, ciągów pieszo-rowerowych oraz skrzyżowań.

 

logotypy.jpg

Powrót na początek strony