Most Herbski

Rozbudowa ulic usprawniających powiązania komunikacyjne Miasta Kielce – rozbudowa ul. 1 Maja wraz z budową Mostu Herbskiego (po uprzedniej rozbiórce) oraz rozbudową skrzyżowań i przyległych ulic

1. Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 7 lipca 2009 r.

2. Finansowanie:
Całkowita wartość projektu – 14.055.471,13 PLN, w tym: dofinansowanie w wysokości 6.342.335,83 PLN ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013, Priorytet 3. Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu, Działanie 3.1. Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym.

3. Krótki opis projektu:
Celem realizacji projektu było zwiększenie dostępności komunikacyjnej Kielc i regionu, poprzez poprawę dostępu do dróg krajowych i międzynarodowych dzięki przebudowie ul.1-go Maja wraz ze skrzyżowaniami z ul.: Pawią, Herbską i Marii Skłodowskiej-Curie. Inwestycja zapewnia bezpieczeństwo i płynność ruchu, co sprzyjać będzie poprawie jakości usług transportowych i mobilności mieszańców oraz przyczyni się do rozwoju społecznego i gospodarczego. Most został oddany do użytku w sierpniu 2010 r.

Powrót na początek strony