Sieć kanalizacyjna w os. Baranówek-Kawetczyzna

Tytuł projektu: Sieć kanalizacyjna w os. Baranówek-Kawetczyzna w rejonie ulic: BUska, Iłżecka, Konecka, opoczyńska, Kalinowskiego, Opatowska, Łagowska, Lisowczyków, Rajtarska - dokumentacja + realizacja

o wartości 1,91mln PLN został zrealizowany w latach 2015-2016 przy wsparciu finansowym z WFOŚIGW

 

 

Powrót na początek strony