Poprawa infrastruktury społecznej w Kielcach: rozbudowa budynku przy ul. Chęcińskiej 23 i wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w DPS przy ul. Jagiellońskiej 76

1. Okres realizacji inwestycji: 2022 ÷ 2024

 

2. Finansowanie:

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Wartość dofinansowania 4 906 531,50 PLN.

Całkowita wartość inwestycji 5 772 390,00 PLN.

 

3. Opis Projektu       

Podniesienie standardu placówek wsparcia dla mieszkańców Kielc:

  • rozbudowa i przebudowa budynku przy ul. Chęcińskiej 23 na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy typu D - stworzenie ośrodka do rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi i ze spectrum autyzmu. W jego którego skład wejdą: pracownie (ogrodnicza, biurowa, rękodzieła), sale doświadczania (świata/wyciszenia, ogólna), kuchnia, jadalnia, szatnia, węzeł sanitarny.
  • wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II, Jagiellońska 76 – etap I obejmujący modernizację poziomów wody ciepłej, zimnej i kanalizacyjnej.
Powrót na początek strony