Program Ograniczenia Niskiej Emisji - dotacje na wymianę źródeł ciepła

Zawieszenie rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie miasta Kielce - 19.04.2024 r.

Ogłoszenie o zawieszeniu.


Jednym z założeń Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) jest ograniczenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery, poprzez kompleksową likwidację istniejących, nieefektywnych, wysokoemisyjnych źródeł ciepła, opalanych paliwem stałym (jak: węgiel, miał, koks, drewno, odpady stałe). Aby realizować to złożenie Miasto Kielce udziela dotacji celowych na wymianę źródeł ciepła.

Aby uzyskać dotację na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Miasta Kielce, należy złożyć wniosek wraz z wymaganymi załącznikami. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 41 36 76 466 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Link: https://bipum.kielce.eu/urzad-miasta-kielce/ogloszenia-obwieszczenia/energia/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-udzielenie-dotacji-celowej-na-wymiane-zrodel-ciepla-w-celu-ograniczenia-zanieczyszczen-powietrza-na-terenie-miasta-kielce-w-2024-roku.html

Powrót na początek strony