Zespół ds. Polityki Rowerowej

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Kielce nr 1/2020 z dnia 2 stycznia 2020 r. został powołany Zespół ds. Polityki Rowerowej. Zespół przestał istnieć 31 grudnia 2022 roku i w 2023 roku został zastąpiony przez Zespół ds. Mobilności.

W skład zespołu wchodzą:

 1. Tomasz Zboch - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, Pełnomocnik Prezydenta Kielc ds. infrastruktury rowerowej, Przewodniczący Zespołu,
 2. Grzegorz Borek - Kielecki Rzecznik Osób Niezmotoryzowanych, Sekretarz Zespołu,
 3. Jarosław Skrzydło - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach,
 4. Krzysztof Pawlak - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach,
 5. Anna Dwurnik - Urząd Miasta Kielce,
 6. Justyna Kulińska - Urząd Miasta Kielce,
 7. Rafał Zamojski,
 8. Kamil Piwowarski - Kielecka Masa Krytyczna,
 9. Michał Karoński - Stowarzyszenie Kieleckie Inwestycje.

Zespół pełni funkcję organu opiniodawczo-doradczego Prezydenta Kielc w sprawach dotyczących współuczestnictwa mieszkańców w zarządzaniu Miastem Kielce w zakresie:

 1. rekomendacji wraz ze wskazaniem priorytetów w zakresie budowy sieci tras rowerowych,
 2. opiniowania koncepcji i projektów drogowych mających wpływ na ruch rowerowy na możliwie wczesnym etapie,
 3. rekomendacji dla działań mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa rowerzystów,
 4. podejmowania innych działań na rzecz rozwoju ruchu rowerowego,
 5. zgłaszania propozycji działań i wysokości budżetu na rozwój komunikacji rowerowej,
 6. zgłaszania propozycji działań mających na celu promocję i edukację w zakresie poruszania się rowerem.

Pliki do pobrania

Lp. Nazwa Typ Rozmiar
1. Zarządzenie Nr 1_2020.pdf PDF 341.56 KB
Powrót na początek strony