Program wspierania przedsiębiorczości

W 2018 roku w ręce kielczan oddano Program wspierania przedsiębiorczości dla Miasta Kielce, który został opracowany przy szerokiej partycypacji uczelni wyższych, środowiska biznesowego oraz przedstawicieli samorządu terytorialnego.

Program miał na celu opracowanie wytycznych i wskazanie działań, które pozwolą na podwyższenie atrakcyjności inwestycyjnej i konkurencyjności Kielc w skali kraju. Do prac nad dokumentem udało się zaangażować wiele podmiotów ze środowiska akademickiego, sektora przedsiębiorstw, przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu oraz lokalnych samorządów. Przez szereg miesięcy prowadzono ożywioną dyskusję na temat przyszłości naszego Miasta oraz głównych kierunków rozwoju gospodarczego Kielc.

Wspieranie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości w taki sposób, aby służyła ona wzrostowi jakości życia mieszkańców Kielc okazało się jednym z głównych wyzwań na najbliższe lata. Działania realizowane w ramach Programu wpływają także pozytywnie na rozwój gospodarczy całego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego.

Program wspierania przedsiębiorczości dla Miasta Kielce pozostaje w dużej mierze aktualny, nadal bowiem w interesie miasta jest przyciąganie nowych inwestycji, tworzenie nowych miejsc pracy i wspieranie innowacji. Jednocześnie należy pamiętać o kluczowym znaczeniu reinwestycji oraz o wpływie działających firm na rozwój miasta.

Priorytetem dla Miasta pozostaje rozwój kadr i przygotowanie kapitału ludzkiego do potrzeb gospodarki. Takie działania zostały zintensyfikowane w ostatnich latach, czego wyrazem jest powołanie Centrum Kształcenia Zawodowego CK Technik oraz realizacja licznych oddolnych projektów edukacyjnych na rzecz młodzieży oraz osób dorosłych.  

Celem wciąż aktualnym jest wsparcie procesów rozwojowych w firmach, przy czym należy zauważyć, że wiele z kieleckich firm znakomicie sobie radzi na rynkach krajowych i międzynarodowych, wdrażając nowe technologie i pozyskując rynki zbytu. Kluczowe jest jednak zapewnienie dobrych warunków zarówno dla początkujących, jak i dla obecnych w Kielcach firm. Z punktu widzenia gospodarczego miasta jedną z barier jest nieadekwatna do potrzeb ilość przygotowanych, atrakcyjnych cenowo terenów inwestycyjnych, powierzchni biurowych i hal produkcyjnych. To, niestety, skutecznie hamuje ekspansję istniejących już firm oraz napływ nowych inwestorów. 

W tym kontekście niezwykle ważna jest współpraca Kielc z gminami ościennymi. Ma to miejsce w ramach Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego. Znakomitym przykładem udanej współpracy jest Baza Nieruchomości Inwestycyjnych, w której udostępniane są informacje na temat dostępnych terenów inwestycyjnych z obszaru KOF. Dzięki temu  Miasto Kielce wraz z partnerami z KOF może prezentować bogatą, kompleksową ofertę inwestycyjną, do której zapaszmy na stronę mapa.invest.kielce.pl.

Pliki do pobrania

Lp. Nazwa Typ Rozmiar
1. Diagnoza społeczno-gospodarcza_Program wspierania przedsiębiorczości dla Miasta Kielce.pdf PDF 7.69 MB
2. Program_wspierania_przedsiębiorczosci.pdf PDF 1.01 MB
Powrót na początek strony