Zwiększanie dostępności budynku Kieleckiego Centrum Kultury

Osoby z aparatami słuchowymi w kasie KCK mogą korzystać z pętli indukcyjnej czyli systemu wspomagania słuch. Dodatkowo na stronie www.kck.com.pl można połączyć się już z tłumaczem języka migowego ze strony www.migam.pl. Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnością słuchu, to część projektu, którego celem jest zapewnienie dostępności w instytucji kultury.

Kieleckie Centrum Kultury realizuje projekt „Nic nie stoi na przeszkodzie", który otrzymał dotację z programu „Kultura bez barier" finansowanego ze środków Unii Europejskiej przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. KCK chce przygotować ciekawą ofertę dla osób z niepełnosprawnością wzroku i niedosłyszących oraz dostosować przestrzeń do ich potrzeb.

Oprócz dostosowania kasy do potrzeb osób z niepełnosprawnością słuchu, zaplanowano jeszcze wiele innych działań. KCK m.in. przeszkoli pracowników z podstaw języka migowego i audiodeskrypcji, przygotuje stałą ofertę warsztatową oraz dostosuje wystawy w galerii Winda do potrzeb osób z niepełnosprawnościami wzroku. Planowane są również pokazy filmowe dostępne dla osób niedosłyszących oraz spotkania z inspirującymi ludźmi, dla których niepełnosprawność i choroba stały się trampoliną do karier i realizacji swoich marzeń. Projekt w całości jest finansowany ze środków UE i potrwa do czerwca tego roku. 

Powrót na początek strony