„Zoom na Kielce” czyli podsumowanie projektu upowszechniania idei inteligentnego miasta

Konferencja podsumowująca projekt pn.” System monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego” rozpoczęła się w Kielcach. Podczas dwudniowego spotkania przedstawione zostaną efekty, realizowanego przez Miasto Kielce projektu w ramach Konkursu Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej „Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszańców”.

Głównym celem projektu realizowanego od 2019 roku, było upowszechnienie idei miasta inteligentnego, poprzez monitorowanie jego usług i rozwoju, wprowadzenie zarządzania miastem opartego o aktualne dane i wykorzystanie ich do powstawania nowych usług oraz kreowania miejskich polityk.

- Zależało nam na tym, aby włączyć mieszkańców w zarządzanie miastem poprzez udostępnianie im różnych danych, przy równoczesnym korzystaniu z informacji, które przekazują nam sami Kielczanie – powiedziała Anna Dwurnik z Biura ds. Inteligentnego Zarządzania Zrównoważonym Rozwojem - Smart City.

W konferencji uczestniczyli zastępczyni prezydenta Kielc Agata Wojda oraz przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Urzędu Miasta Kielce, Politechniki Świętokrzyskiej i Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.

- Inteligentne miasto, to nie hasło, ale umiejętność wykorzystywania danych do dobrego projektowania miasta. Ilość danych, która nas otacza jest bardzo duża, a jeżeli umiemy je skutecznie pozyskać i łączyć ze sobą, to jesteśmy w stanie zaplanować dobre działania na rzecz miasta i mieszkańców. W zakresie oświaty, transportu czy zrównoważonego rozwoju. Ważne jest, aby tymi informacjami dzielić się z mieszkańcami, żeby mogli decydować np. o lokowaniu swoich biznesów, albo sposobie dowożenia dzieci do szkoły – powiedziała zastępczyni prezydenta Kielc Agata Wojda.

- Stawiamy duży nacisk na projekty włączające mieszkańców w zarządzanie miastem, ponieważ uważamy, że pozwoli to zaprogramować rozwiązania, które naprawdę odpowiedzą na ich potrzeby. Kluczowe jest to, aby mieszkańcy czuli, że mają wpływ na to co dzieje się w ich mieście. Zakładamy również, że miasta działające w ten sposób stają się miejscami przyjaznymi do życia – powiedział Maciej Aulak dyr. Departamentu Programów Pomocowych Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Partnerami projektu realizowanego przez Biuro ds. Inteligentnego Zarządzania Zrównoważonym Rozwojem – Smart City Urzędu Miasta Kielce są największe kieleckie uczelnie wyższe: Politechnika Świętokrzyska oraz Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.

W ramach działań projektowych zinwentaryzowano i poddano analizie przeszło 800 wskaźników, które zawierają różnego rodzaju dane dotyczące m.in. demografii, środowiska, gospodarki czy edukacji. Dane te pochodziły zarówno z Urzędu Miasta jak i mieszkańców, a dzięki nim możemy obserwować jak miasto rozwija się lub zmienia w danych obszarach. Projekt ma charakter pilotażowy.

- Innowacją tego projektu jest powstanie systemu monitorowania miasta, będziemy dzielić się naszą wiedzą z innymi miastami – dodaje Anna Dwurnik.

Dzięki projektowi mieszkańcy mogą uczestniczyć w zarządzaniu, a miasto staje się dla nich przejrzyste w swoim funkcjonowaniu. Jednym z działań było wdrożenie serwisu i aplikacji mobilnej „Ulepszamy Kielce”, która umożliwia mieszkańcom szybki i bezpośredni kontakt z urzędnikami oraz miejskimi jednostkami. Kielczanie mogą zgłaszać problemy wymagające interwencji służb, ale również własne pomysły dotyczące funkcjonowania miasta.

Aplikacja umożliwia również powstanie stale aktualizowanej, tworzonej społecznie bazy danych np. na tej podstawie powstała mapa miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Zestandaryzowane dane zostaną udostępnione przez portal otwartych danych dla mieszkańców i innych podmiotów w celu ich wykorzystania w tworzeniu nowych wartości publicznych i usług miejskich.

Projekt obejmował również realizację szeregu działań edukacyjnych, których celem było również zwiększenie zaangażowania mieszkańców w życie naszego miasta.

Odbyły się warsztaty i szkolenia z zakresu zastosowania miejskich danych dla mieszkańców, uczniów, nauczycieli i urzędników. Ważnym elementem były również konkursy dla osób w różnym wieku oraz studentów uczelni partnerskich. Były to: Hackathon Idea Kielce czyli miejski maraton programistyczny, konkurs „Webskie Kielce. Datathon Idea Kielce” poświęcony korzystaniu z miejskich danych, konkursy na prace magisterskie oraz inżynierskie i licencjackie, a także konkursy promujące aplikację mobilną Ulepszamy Kielce: Namierzamy stojaki rowerowe, Namierzamy drzewa, Zoom na miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych.

- Mamy nadzieję, że nasza współpraca z mieszkańcami będzie się rozwijać, a niebawem przedstawimy specjalny portal „Zoom na Kielce”, gdzie wszystkie wskaźniki z systemu analizującego miejskie dane zostaną udostępnione kielczanom – mówi Anna Dwurnik.

W drugim dniu konferencji wraz z przedstawicielami Ministerstwa Funduszy i Rozwoju Regionalnego oraz innych miast realizujących swoje projekty w ramach Konkursu "Human Smart Cities - miasta współtworzone przez mieszkańców" zostaną przedstawione efekty wdrożeń w Lublinie, Siemianowicach Śląskich, Zduńskiej Woli i Pleszewie.

Fundusz Spójności POMOC TECHNICZNA.jpg

Powrót na początek strony