Zmodernizują wodociągi, kanalizację i oczyszczalnię

Oczyszczalnia ścieków "Sitkówka"
zdj. Wodociągi Kieleckie

Wodociągi Kieleckie przygotowują się do realizacji dwóch nowych projektów unijnych pn. „Rozwój gospodarki ściekowej na terenie kieleckiego obszaru metropolitalnego” – Etap I i Etap II. Będą one finansowane z nowego programu FENIX 2021-27. Spółka znalazła się w grupie 28 beneficjentów projektów unijnych, które są zwolnione z udziału w konkursach.

Wodociągi Kieleckie zakończyły już cztery projekty z unijnym wsparciem, których głównym celem była budowa lub modernizacja kanalizacji i oczyszczalni ścieków. W projektach V i VI większy nacisk ma być położony na wodociągi, w ramach programu „Woda do spożycia”.

- Nasza spółka znalazła się w grupie 28 beneficjentów, którzy zostali zwolnieni z udziału w konkursach dotyczących unijnych pieniędzy – mówi Henryk Milcarz, prezes spółki. Wodociągi przygotowują złożenie wniosku o dofinansowanie. Po jego rozpatrzeniu i otrzymaniu decyzji będzie można rozpocząć procedurę przetargową, w której wyłonieni zostaną wykonawcy. 

Dla mieszkańców Kielc oznacza to modernizację i wymianę wodociągów, m.in. na ulicach: Turystycznej, Konopnickiej, Warszawskiej (od zbiorników do ul. Jaworskiego), Jaworskiego, Legnickiej, Łopianowej, Podklasztornej, Krakowskiej,  Sandomierskiej na odc. Domaszowice-Cedzyna, Warszawskiej (od ul. IX Wieków do ul. Jesionowej), Wierzbowej, Biesak. W gminie Masłów wodociąg powstanie na ul. Dębowej.

Nowa kanalizacja w Kielcach planowana jest na ulicach:  Machałowej, Siedem Źródeł, Bernardyńskiej, Podklasztornej, Warszawskiej (układ z pompownią ścieków), Browarnej, Za Walcownią i Zalesie. Inwestycje mają też objąć przebudowę systemu rurociągów w pompowni wody przy ulicy Żeromskiego i modernizacje urządzeń Oczyszczalni Ścieków „Sitkówka”.

Zrealizowanie projektu pozwoli ograniczyć straty wody w sieci o około 52 tysiące m3/rok. Są to sieci wodociągowe w najgorszym stanie technicznym, odpowiadające za 10% awarii na sieci, mimo że stanowią łącznie około 1% długości sieci.

zdj. Wodociągi Kieleckie 

Powrót na początek strony