Zmiany w zarządzie „Zieleni Miejskiej”

We wtorek 9 lipca z funkcji Prezesa Zarządu Rejonowego Przedsiębiorstwa Zieleni i Usług Komunalnych odwołana została Renata Gruszczyńska. Ma to związek z powołaniem jej na stanowisko Prezesa Zarządu spółki MESKO.

W najbliższych dniach Prezydent Miasta Kielce Agata Wojda zarekomenduje Radzie Nadzorczej Spółki osobę, której tymczasowo zostaną powierzone obowiązki prezesa Zarządu. O tym kto zostanie nową lub nowym prezesem Spółki rozstrzygnie postępowanie konkursowe.

Powrót na początek strony