Zmiany w organizacji ruchu na ul. Wojska Polskiego

Miejski Zarząd Dróg w Kielcach informuje, że od dnia 21.03 br. firma Trakt SA planuje wprowadzić zmiany w organizacji ruchu na ul. Wojska Polskiego (DW 764).

1. Przystanek autobusowy na ul. Wojska Polskiego przy rondzie Czwartaków (w stronę centrum) zostanie przesunięty w rejon skrzyżowania z ul. Rakowską.

2. Przystanki autobusowe na ul. Wojska Polskiego dla wysiadających i wsiadających przy pętli na Bukówce zostaną przesunięte na samą pętlę (plac manewrowy).

3. Wydłużony zostanie istniejący odcinek ruchu wahadłowego przy jednostce wojskowej. Ruch wahadłowy obowiązywał będzie od granicy miasta do skrzyżowania z ul. Chabrową.

Projekt „Rozbudowa DW 764 w Kielcach na odcinku od Ronda Czwartaków do granicy miasta” został wybrany do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś priorytetowa 2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa, Działanie 2.2 Infrastruktura drogowa.

POLSKA WSCHODNIA EFRR.jpg

Powrót na początek strony