Zmiana organizacji ruchu na ul. Ogrodowej

Miejski Zarząd Dróg informuje, że w nocy z środy na czwartek (07/08.09.2022 r.) wykonawca realizujący modernizację ulicy Ogrodowej planuje zmianę organizacji.

Ruch zostanie przeniesiony na pasy zewnętrzne i odbywał się będzie nimi w obu kierunkach. Na dotychczas przeznaczonych do ruchu pasach wewnętrznych prowadzone będą roboty budowlane.

Na ulicy Ogrodowej prace prowadzone są na odcinku od mostu na Silnicy do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II. Polegają one na wymianie krawężników, sfrezowaniu starej, zniszczonej nawierzchni oraz ułożeniu nowych warstw bitumicznych co zwiększy nośność drogi. 

Ponadto zaplanowano kompleksową przebudowę chodnika biegnącego wzdłuż ulicy po jej południowej stronie. 

MZD informuje ponadto, że została udostępniona dla ruchu w obu kierunkach ulica Radomska w obszarze, gdzie prowadzony był jej remont.

 

Powrót na początek strony