Zmiany przed dawną Synagogą. W poniedziałek zapraszamy na spotkanie

21 lutego o godz. 17:00 w budynku dawnej Synagogi przy ul. Warszawskiej 17 odbędą się konsultacje w sprawie propozycji zagospodarowania przestrzeni przed gmachem. W pasie zieleni, między pasami drogowymi alei IX Wieków Kielc, planowane jest stworzenie „Ogrodu Wolności”, pojawią się nasadzenia, ścieżki edukacyjne i obiekty małej architektury.

Zagospodarowanie terenu przed dawną Synagogą jest częścią dużego projektu „Zielona rewitalizacja Śródmieścia Kielc”, który obejmuje także Skwer im. Ireny Sendlerowej, Rynek oraz ul. Bodzentyńską wraz z placem Świętego Wojciecha. Na jego realizację Miasto Kielce pozyskało środki z Programu Inwestycji Strategicznych.

- W ramach konsultacji społecznych chcemy przedstawić mieszkańcom Kielc wstępne założenia zagospodarowania tego terenu i poznać ich opinie. Zapraszamy do wypełniania ankiety na stronie Idea Kielce. Chcielibyśmy także porozmawiać na ten temat z kielczanami, dlatego zapraszamy do udziału w spotkaniu, które odbędzie się w poniedziałek, 21 lutego o godzinie 17 w budynku dawnej Synagogi. Będziemy dyskutować o tym, jak docelowo powinna wyglądać ta przestrzeń – zaprasza wiceprezydentka Kielc Agata Wojda. 

W trakcie spotkania, w obecności architektów oraz przedstawicieli Urzędu Miasta, zostaną przedstawione założenia programu funkcjonalno - użytkowego tej przestrzeni, jak również zostanie zaprezentowana kompleksowa idea stworzenia "Wyspy Zrozumienia". 

Więcej informacji pod zdjęciami.

Według zaproponowanej koncepcji „Ogród Wolności” będzie częścią „Wyspy Zrozumienia”.

- Taka społeczna inicjatywa powstała dwa lata temu. Ma to być przestrzeń, gdzie, bazując na trudnej przeszłości Kielc, pokażemy, że można stworzyć miejsce, w którym różnorodność nie musi być powodem do wrogości. Cieszę się, że pierwszym krokiem na drodze do powstania „Wyspy zrozumienia” wokół budynku dawnej Synagogi będzie właśnie „Ogród Wolności”. Po zmianach, powstanie tu miejsce odpoczynku i refleksji – mówi dr Bartłomiej Zapała, Fundacja Future for Europe.  

Nowe nasadzenia roślin wysokich, średnich i niskich pozwolą odgrodzić dotychczasowy pas zieleni od intensywnego ruchu ulicznego i w miejscu tak nieoczywistym stworzyć enklawę parkowo-ogrodową.

Jednak to nie będzie jedyna funkcja „Ogrodu Wolności”. Poprzez poprowadzenie ścieżek edukacyjnych, z elementami małej architektury i przywołaniem historycznych przykładów rozwoju wolności w Europie, ma być wprowadzeniem do głównego budynku dawnej Synagogi i obecnej w nim tematyki. Pełnić też będzie funkcję wzmacniania postaw obywatelskich, budowania świadomości o przemianach wolnościowych na kontynencie europejskim i wartościach, które ukształtowały kulturowe dziedzictwo Europy. Zaprojektowane interaktywne miejsca edukacyjne z elementami multimedialnymi będą informować o historycznych przykładach rozwoju wolności w Europie.

Przypominamy, że do poniedziałku, 21 lutego można przekazywać swoje opinie także przez specjalną ankietę na portalu Idea Kielce.

Powrót na początek strony