Zmiany organizacji ruchu w dwóch lokalizacjach

Miejski Zarząd Dróg w Kielcach informuje, że 15 grudnia w godzinach wieczornych zostanie wprowadzona docelowa organizacja ruchu na ulicach, które były modernizowane w ramach poprawy dostępności do Świętokrzyskiego Centrum Onkologii i Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego.

Na skrzyżowaniu ul. Jagiellońskiej/Karczówkowskiej/Kamińskiego zostanie zlikwidowane tymczasowe rondo i uruchomiona sygnalizacja świetlna. Udostępnione dla użytkowników w pełnym zakresie zostaną także ulice Kamińskiego, Podklasztorna oraz Artwińskiego.

Ponadto, od soboty, 16 grudnia, planowane jest także udostępnienie dla ruchu ciągu głównego ulicy Wojska Polskiego (DW 764) na odcinku od ronda Czwartaków do granicy miasta.

Powrót na początek strony