Zmiana na stanowisku przewodniczącego Rady Miasta

Jarosław Karyś został nowym przewodniczącym Rady Miasta Kielce. Na stanowisku zastapił Kamila Suchańskiego, który został odwołany przez radnych z zajmowanej funkcji we wtorek, 8 czerwca podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Kielce.

Obrady zwołano na wniosek 11 radnych z klubu Prawo i Sprawiedliwość.

Obrady, które rozpoczęły się w trybie zdalnym prowadziła wiceprzewodnicząca Rady Miasta Kielce Katarzyna Czech-Kruczek.

W skład Komisji Skrutacyjnej weszły trzy radne: Monika Słoniewska z klubu Prawa i Sprawiedliwości, Katarzyna Zapała z klubu Koalicja Obywatelska oraz Anna Kibortt z klubu Projekt Wspólne Kielce.

Głosowanie w sprawie odwołania Kamila Suchańskiego z funkcji przewodniczącego Rady Miasta Kielce przeprowadzono w trybie tajnym. Wzięli w nim udział wszyscy radni z 25-osobowej Rady Miasta. Za odwołaniem Kamila Suchańskiego ze stanowiska było 21 radnych, przeciwko było czworo radnych.

Jedynym kandydatem na stanowisko nowego przewodniczącego był Jarosław Karyś, przewodniczący klubu radnych PiS, zgłoszony przez Wiesława Kozę, radnego tego ugrupowania w Radzie Miasta Kielce.

W głosowaniu tajnym kandydaturę Jarosława Karysia poparło 17 radnych, przy trzech głosach przeciw. Od głosu wstrzymało się pięcioro radnych.

Jarosław Karyś podziękował radnym za wybór na stanowisko przewodniczącego, a swojemu poprzednikowi Kamilowi Suchańskiemu za dotychczasową wspólną pracę w Radzie Miasta.

- Ten wybór jest dla mnie ogromnym zaszczytem, a także zobowiązaniem wobec państwa radnych i wobec mieszkańców Kielc, które postaram się wypełnić. Chcę również zapewnić, że ten wybór jest słuszny i postaram się to udowodnić do końca tej kadencji - powiedział Jarosław Karyś, przewodniczący Rady Miasta Kielce.

Podziękowania dla radnych za dotychczasową współpracę oraz gratulacje dla nowego przewodniczącego złożył również radny Kamil Suchański.

Podczas nadzwyczajnej sesji Jarosław Karyś złożył wniosek o zmianę porządku obrad i uzupełnienie go o punkt dotyczący jego rezygnacji z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Miasta. Radni przyjęli wniosek wiekszością głosów.

Na zakończenie Jarosław Karyś przejął prowadzenie obrad i zakończył nadzwyczajną sesję Rady Miasta Kielce.

Powrót na początek strony