Złóż deklarację. Przygotowania do II edycji programu „Ciepłe Mieszkanie”

Miasto Kielce zwraca się do mieszkańców zainteresowanych otrzymaniem dofinansowania, obejmującego koszty wymiany źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych, z prośbą o wypełnienie deklaracji. Analiza potrzeb zasygnalizowanych przez kielczan pozwoli gminie dobrze przygotować się do ubiegania o środki w II edycji Programu „Ciepłe Mieszkanie”, który uruchomi Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Program „Ciepłe Mieszkanie” jest dedykowany dla osób fizycznych, posiadających prawo własności lub ograniczone prawa rzeczowe do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Ma na celu wymianę tzw. kopciuchów i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z programu są proszone o wypełnienie deklaracji i złożenie jej w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miasta Kielce ( ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce), w kancelariach ogólnych Urzędu Miasta Kielce, pok. nr 12 – na parterze (Rynek 1, ul. Strycharska 6) lub wysłanie pocztą na adres Wydziału. Termin składania deklaracji upływa 15 września 2023 r.

W pierwszej edycji programu podstawowym warunkiem uzyskania wsparcia finansowego było użytkowanie i likwidacja „kopciucha” tj. nieefektywnego źródła ciepła na paliwa stałe. Dodatkowo przy jego wymianie można było wykonać również inne działania mające poprawić efektywność energetyczną lokalu np. poprzez wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, budowę nowej instalacji c.o. czy wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Dodatkowe informacje może uzyskać pod numerem telefonu 41 36 76 466 w Referacie ds. Klimatu, Powietrza, Energii i Elektromobilności Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska, a także TUTAJ

Formularz deklaracji do pobrania zamieszczamy poniżej ⇓⇓⇓

Pliki do pobrania

Lp. Nazwa Typ Rozmiar
1. Deklaracja Ciepłe mieszkanie.pdf PDF 398.21 KB
Powrót na początek strony