Źle zaparkowane auto można zgłosić w aplikacji

To nowa kategoria w aplikacji „UlepszaMY Kielce”. Jej uruchomienie to odpowiedź na najczęstsze zgłoszenia i zarazem wyraźne oczekiwania mieszkańców stolicy województwa świętokrzyskiego.

Samochód zaparkowany na chodniku i uniemożliwiający przejście? Albo zaparkowany tak, że niemożliwy staje się przejazd karetki, straży pożarnej czy śmieciarki? Auto pozostawione na światłach awaryjnych na przystanku czy ścieżce rowerowej, bo to przecież tylko chwila? Samochody parkujące na zieleńcach?

Niestety zdarza się, że do takich sytuacji dochodzi także w Kielcach. Piesi są zmuszani do przeciskania się między zaparkowanymi na chodniku samochodami, a ścianą budynku. Rodzice z dziećmi w wózkach czy osoby niepełnosprawne manewrują, żeby zmieścić się w wąskim przesmyku. A przecież miasto jest dla wszystkich i każdy chce czuć się bezpiecznie i swobodnie poruszać się po kieleckich ulicach.

Patrol Straży Miejskiej czy Policji nie może być w jednym czasie wszędzie. Dlatego wychodząc naprzeciw wielu dotychczasowym zgłoszeniom i oczekiwaniom społecznym, we współpracy ze Strażą Miejską, przygotowana została nowa kategoria w aplikacji „UlepszaMY Kielce” służąca zgłaszaniu incydentów nieprawidłowego parkowania.

Jak wygląda nowa funkcja aplikacji?

Formularz „Nieprawidłowe parkowanie” można znaleźć w kategorii „Porządek i bezpieczeństwo”. Zawiera komplet wymaganych przez Straż Miejską lub Policję informacji. Dowód ze zdjęcia wraz z prawidłowymi danymi zgłaszającego jest wystarczający do przeprowadzenia postępowania w sprawie o wykroczenie. W formularzu należy obowiązkowo podać takie informacje jak: lokalizację, telefon kontaktowy, imię i nazwisko, adres zamieszkania, datę i godzinę zdarzenia, markę samochodu, nr rejestracyjny pojazdu, rodzaj naruszenia – czy pojazd dodatkowo niszczył zieleń, czy dodatkowo znajdował się na chodniku mając ponad 2,5 t DMC, czy zgłaszający był świadkiem momentu parkowania, a tak że załączyć zdjęcie z widocznym wykroczeniem z dystansu oraz zdjęcie z widoczną tablicą rejestracyjną.

Zgłoszenia dotyczące nieprawidłowego parkowania wysyłane z innych kategorii, nie zawierające wszystkich obligatoryjnych danych, będą odrzucane bez rozpatrzenia. Zawiadamiający o możliwości popełnienia wykroczenia może zostać wezwany do Straży Miejskiej na przesłuchanie w charakterze świadka lub wezwany do złożenia zeznań w Wydziale Karnym Sądu Rejonowego w Kielcach (w obu powyższych przypadkach stawiennictwo jest obowiązkowe). Może ponieść odpowiedzialność karną za fałszywe oskarżenie (art. 234 k.k.), wprowadzanie w błąd organu państwowego lub instytucji (art. 65 k.w.), wywołanie fałszywego alarmu (art. 66 k.w.).

Jak będą obsługiwane zgłoszenia?

Zgłoszenia w kategorii „Nieprawidłowe parkowanie” dostępne są wyłącznie dla zalogowanych użytkowników. W jednostce właściwej merytorycznie nadawany będzie zgłoszeniu status „Przyjęte” a następnie przypisany zostanie mu zewnętrzny numer sprawy, pod którą toczyło się będzie postępowanie na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Następnie zgłoszenie otrzymuje status „Zamknięte” co kończy jego obsługę w Aplikacji. W przypadku pilnych interwencji np. bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa, blokowania przejazdu lub przejścia, prosimy o bez pośredni kontakt na numer alarmowy Straży Miejskiej – 986.

Aplikacja dostępna jest pod adresem www.ulepszamy.kielce.eu oraz w wersji mobilnej. Bezpłatnie można ją pobrać ze sklepów Google Play oraz App Store.

Powrót na początek strony