Zielone zmiany w Śródmieściu Kielc rozpoczęte

Ruszył pierwszy etap prac w ramach realizacji projektu „Zielona rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc – Skweru im. I. Sendlerowej, Rynku, ul. Bodzentyńskiej wraz z pl. Św. Wojciecha i terenu przed dawną Synagogą”. Na ulicy Bodzentyńskiej wykonawca wygrodził teren, na którym prowadzi roboty ziemne pod nadzorem archeologicznym. Na placu budowy wykonano już spory wykop pod przyszłą fontannę.

Badania archeologiczne w tym rejonie będą realizowane do końca tego roku w zakresie wskazanym przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach. Są one konieczne, ponieważ inwestycja prowadzona jest w najstarszej części Kielc, w której dochodziło wcześniej do odkryć archeologicznych.

Przebudowa ul. Bodzentyńskiej wraz z zagospodarowaniem placu św. Wojciecha, to pierwszy etap zazieleniania centrum Kielc. W ramach projektu nowe oblicze zyskają też Skwer im. Ireny Sendlerowej, Rynek i teren przed dawną synagogą, w pasie między jezdniami al. IX Wieków Kielc. Na realizację inwestycji Miasto Kielce pozyskało wsparcie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wartość projektu to ponad 21 700 tys. zł, a dofinansowanie stanowi 90% kosztów.

Na Bodzentyńskiej idziemy w zielone

Po rewitalizacji ul. Bodzentyńska ma być bardziej kameralna i uporządkowana. Projekt przebudowy jednej z najstarszych ulic w Kielcach, przygotowała kielecka pracownia Terra Group, która w 2018 roku wygrała konkurs architektoniczno-urbanistyczny. Zaprojektowano m.in. strefę wypoczynku dla mieszkańców z dużą ilością zieleni. Nie zabraknie również elementów nawiązujących do historii otoczenia, zaznaczony ma być historyczny bieg rzeki Silnicy. Projekt zakłada kompleksowe zagospodarowanie terenu wraz z pl. św. Wojciecha.

Zaplanowano również wprowadzenie elementów małej architektury m.in. pergoli, miejsc do siedzenia, wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, budowę fontanny, a także wprowadzenie nowej szaty roślinnej, nawiązującej do istniejącego historycznie krajobrazu nadrzecznego.

Więcej informacji o zmianach w zagospodarowaniu Skweru im. I. Sendlerowej, Rynku i terenu przed dawną synagogą, można znaleźć w zakładce - Zielona Rewitalizacja.

Zielona rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc, to zadanie, które wynika z Planu Adaptacji do zmian klimatu Miasta Kielce do roku 2030. Wykonawcą całości inwestycji jest warszawska firma Remondis. Zakończenie realizacji inwestycji przewidziano na wiosnę 2024 roku.

„Zielona rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc – Skweru im. I. Sendlerowej, Rynku, ul. Bodzentyńskiej wraz z pl. Św. Wojciecha i terenu przed dawną Synagogą” finansowana jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Planowana wartość inwestycji wynosi 21 709 500 zł, wartość dofinansowania 19 538 550 zł.

polski lad.png

Powrót na początek strony