Zielona rewitalizacja Skweru im. Sendlerowej i terenu przed dawną Synagogą

Trwają prace związane z realizacja zadania „Zielona rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc”. Na pasie między jezdniami al. IX Wieków Kielc widać już zarys planowanych ścieżek, a na Skwerze im. Ireny Sendlerowej trwają m.in. prace związane z budową aktywnej strefy zabaw dla najmłodszych.

W ramach projektu nowe oblicze zyskają też Rynek oraz ul. Bodzentyńska wraz z placem św. Wojciecha. Na realizację inwestycji Miasto Kielce pozyskało wsparcie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wartość projektu to ponad 21 700 tys. zł, a dofinansowanie stanowi 90% kosztów.

Zmiany na al. IX wieków Kielc

W pasie zieleni między jezdniami al. IX Wieków Kielc wykonawca jest obecnie w trakcie wykonywania bocznych pasów z kostek granitowych przy planowanych ścieżkach. Prowadzone są również prace związane z podbudową pod wodoprzepuszczalną nawierzchnię ścieżek. Poza tym zakończone zostało układanie linii kablowych instalacji elektrycznych.

Jeszcze w tym roku planowane jest częściowe nasadzenie roślin, o ile pozwolą na to warunki pogodowe. W ramach inwestycji pojawią się tam wysokie drzewa, żywopłoty i trawy ozdobne. Uwagę mieszkańców, w tym kierowców z pewnością zwróci żywopłot ozdobny o wysokości dwóch metrów, który zostanie zasadzony wzdłuż krawędzi ulic. Ścieżki spacerowe zostaną oświetlone, podświetlenia zostaną także wprowadzone jako podkreślenia nowych nasadzeń. Pojawią się elementy małej architektury w tym ławki, kosze i stojaki rowerowe.

Nowa roślinność oraz zmiana ukształtowania terenu ma na celu odgrodzenie całego obszaru od intensywnego ruchu ulicznego, a także wytłumienie hałasu miasta.

Zielony skwer nad Silnicą

Dwie strefy, bezpieczny plac zabaw, altana parkowa, pawilon wymiany książek i nowa zieleń to wszystko powstanie na Skwerze im. Ireny Sendlerowej. Wykonawca wykonał już korytowanie pod planowane ścieżki oraz zakończył układanie linii kablowych instalacji elektrycznych i teletechnicznych. Trwają prace związane z budową nowego placu zabaw oraz podbudową pod wodoprzepuszczalną nawierzchnię ścieżek. Wykonawca planuje wykonanie nasadzeń w tym i przyszłym roku.

Skwer diametralnie zmieni swój wygląd, ale jeden z charakterystycznych elementów w pobliżu zachodniego brzegu rzeki Silnicy, pozostanie bez zmian. Rzeźba „Dwa pokolenia" autorstwa Anny Henisz Leszczyńskej, stojąca pomiędzy ulicą Ignacego Paderewskiego, a ulicą Planty, pozostanie na skwerze. Dwumetrowa ceramiczna rzeźba powstała w 1975 roku podczas pleneru w Orońsku, została wypalona w Zakładach Wyrobów Kamionkowych „Marywil”.

Po rewitalizacji skwer będzie podzielony na dwie strefy funkcjonalne – relaksu i aktywnego wypoczynku. Zmieni się wygląd alejek spacerowych, które zyskają nową nawierzchnię, a w przestrzeń wokół zostanie nasadzona nowa roślinność. Pojawi się wielofunkcyjna altana parkowa jako miejsce spotkań i małych, miejskich eventów.

Od strony Silnicy zostanie zorganizowana aktywna strefa zabaw, z urządzaniami przewidującymi potrzeby dzieci z niepełnosprawnościami.

Zaprojektowana została także przestrzeń pamięci dedykowana Irenie Sendlerowej, a w północnej części wzdłuż skweru zostanie wybudowana pergola, która zostanie obsadzona dużą ilością zieleni. Od strony ulicy Paderewskiego powstanie pawilon wymiany książek.

Na skwerze pojawi się wiele elementów małej architektury - siedziska, stoły, stojaki na rowery, kosze, tablice informacyjne oraz szalet.

Pełen opis projektu „Zielona rewitalizacja zabytkowe Śródmieścia Kielc”  dostępny jest na stronie - https://kielce.eu/pl/dla-mieszkanca/nasze-miasto/zielona-rewitalizacja. 

Powrót na początek strony