Zgłoszenia do programów „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 i „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach informuje, że karty zgłoszenia do Programów „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 i „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 będą wydawane od 28 grudnia 2022 r. w siedzibie Ośrodka przy ul. Studziennej 2 w pokoju 34, 36 i 41 oraz w rejonach opiekuńczych.

Dokumenty aplikacyjne do Programów zostaną opublikowane na stronie internetowej MOPR w dniu 28 grudnia 2022 r.

Przyjmowanie wypełnionych i kompletnych kart zgłoszenia do Programów odbywać się będzie wyłącznie w siedzibie Ośrodka przy ul. Studziennej 2, pokój 36, 41 od dnia 2 stycznia 2023 r. do dnia 31 stycznia 2023 r.

Złożenie Karty zgłoszenia do Programu nie jest jednoznaczne z przyznaniem usług w roku 2023, co oznacza, że osoby korzystające z Programów w roku 2022 będą objęte pomocą tylko do dnia 31 grudnia 2022 r.

Osoby, którym zostaną przyznane usługi w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 i „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 zostaną o tym poinformowane do końca lutego 2023 r. tj. po dokonaniu weryfikacji wszystkich wniosków i przeprowadzeniu ostatecznej kwalifikacji.

Osoby, które bezwzględnie wymagają pomocy osób drugich mogą skorzystać z usług opiekuńczych, które są świadczone w ramach zadań obowiązkowych gminy. Pomoc ta może zostać przyznana na uzasadniony wniosek osoby zainteresowanej, po przeprowadzeniu – wywiadu środowiskowego i zweryfikowaniu potrzeb przez pielęgniarkę lub pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach.

Powrót na początek strony