Zebrała się Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego trzeciej kadencji

Na pierwszym w nowej kadencji posiedzeniu zebrała się Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego. Zasiadają w niej przedstawiciele Rady Miasta Kielce, prezydenta Kielc oraz reprezentanci organizacji pozarządowych.

- Rada pełni bardzo ważną rolę w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. To łącznik pomiędzy sektorem obywatelskim a administracją publiczną. Naszym wspólnym celem jest poszukiwanie najlepszych rozwiązań  i  kompromisów możliwych do przyjęcia przez obie strony - prezydenta i Radę Pożytku. Stanowi to podstawę partnerskiej współpracy i skuteczności wspólnie podejmowanych działań, których mam nadzieję będzie bardzo dużo w trakcie całej kadencji Rady – podkreślił prezydent Kielc Bogdan Wenta.

Obecnie powołana Rada jest już radą III kadencji. - Jest organem doradczym, którego rolą jest konsultowanie i opiniowanie dokumentów takich, jak uchwały czy strategie. Bierze również udział przy opracowaniu Wieloletniego Programu Współpracy miasta z  organizacjami pozarządowymi - mówi Ewa Tyszer-Wieczorek, kierownik Biura ds. Partycypacji Społecznej w Wydziale Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej UM Kielce.

Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego składa się z 12 członków. To sześciu przedstawicieli organizacji pozarządowych, troje reprezentantów prezydenta i tyleż samo Rady Miasta Kielce. - Tutaj mamy kilka stron, które regularnie są ze sobą w kontakcie i uzgadniają wspólne stanowisko. To bardzo cenna inicjatywa i w ciągu ostatniego roku widzieliśmy, że prezydent ma dla niej coraz więcej zadań - podkreśla Michał Braun, radny Rady Miasta Kielce, który w Miejskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego zasiada od początku jej powstania.

Zadania Rady wynikają z art. 41 i ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Należy do niej m.in. opiniowanie projektów strategii rozwoju gminy, opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego, dotyczących sfery zadań publicznych oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym programów współpracy z nimi, wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych.

Kadencja Rady trwa 3 lata.

 

Przedstawiciele Rady Miasta Kielce:

 1. Marianna Noworycka - Gniatkowska
 2. Joanna Winiarska
 3. Michał Braun

 

 Przedstawiciele Prezydenta Miasta Kielce:

 1. Dorota Czesak
 2. Iwona Czech
 3. Agata Bednarz 

 

Przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

 1. Artur  Stawecki - Stowarzyszenie Prowincja Równości
 2. Paulina   Papka -   Krajowe Towarzystwo Autyzmu - Oddział w Kielcach
 3. Andrzej  Petrus - Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju  Turystyczno - Gospodarczego i Ochrony Praw Lokalnej Społeczności - Nasza Grabina
 4. Andrzej  Wojciechowski - Kielecki Klub Jeździecki MAAG
 5. Tomasz Tkaczyk- Stowarzyszenie Patriotyczne
 6. Mateusz Drożdż - Związek Harcerstwa Polskiego  Chorągiew Kielecka  Hufiec Kielce Miasto im. Obrońców Westerplatte.

Powrót na początek strony