Zdjęcia sprzed 40 lat na niezwykłej wystawie w Kielcach

W Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach otwarto wystawę zdjęć z lat 70-tych, autorstwa członków nieistniejącego już fotoklubu Kontrast.

Fotoklub „Kontrast” od lat 70-tych zrzeszał kilkudziesięciu młodych ludzi, głównie studentów, którzy pasjonowali się fotografią. Klub działał przy Wojewódzkim Domu Kultury, a duża grupa jego członków zasiliła szeregi Związku Polskich Artystów Fotografików.

„Kontrast” organizował plenery, wystawy, spotkania, był niezwykle popularny wśród młodzieży, która w jego strukturach zdobywała cenne doświadczenie i wiedzę. Klub działał w latach 1970-1987,

do grona jego twórców należy zaliczyć m.in. pochodzącego z Buska-Zdroju Piotra Kaletę, pełniącego w latach 1970-1987 funkcję prezesa Andrzeja Borysa, czy organizatora pracy instruktorów fotografii w województwie kieleckim Andrzeja Ziemkiewicza. należeli do niego między innymi Henryk Pieczul, bracia Burczynowie, Kazimierz Olchawa, Andrzej Borys, Zygmunt Sarnat, Antoni Myśliwiec

Zdjęcia pokazane na wystawie pochodzą z archiwów Związku Polskich Artystów Fotografików – Oddział świętokrzyski oraz Wojewódzkiego Domu Kultury.

 

Powrót na początek strony