Zawiadomienia o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Urząd Miasta Kielce informuje, że od 3 do 29 lutego 2020 roku mieszkańcom Kielc będą doręczane zawiadomienia o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zawiadomienia będą doręczane na dwa sposoby: drogą pocztową lub osobiście przez upoważnionych pracowników Urzędu Miasta Kielce.

Skuteczne doręczenie zawiadomienia wymaga osobistego odbioru. W związku z tym, dla wygody mieszkańców oraz sprawnej obsługi, w tym roku będą one dostarczane nie tylko przez operatora pocztowego, ale również przez pracowników UM Kielce.

Nowa stawki będą obowiązywały od 1 kwietnia 2020 roku. Będą one wynosiły: 14 zł za osobę deklarującą selektywną zbiórkę odpadów komunalnych oraz 28 zł za osobę w przypadku braku segregacji.

Każdy pracownik UM Kielce będzie posiadał przy sobie stosowne upoważnienie oraz legitymacje służbową. Pracownicy nie są upoważnieni do pobierania wpłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi!

Zawiadomienia będą doręczane w sposób analogiczny, jak miało to miejsce w przypadku decyzji ustalających zobowiązanie podatkowe w podatku od nieruchomości, podatku rolnym oraz podatku leśnym na 2020 rok.

Na wszelkie pytania mieszkańców Kielc dotyczące zawiadomień o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi chętnie odpowiedzą pracownicy Referatu Gospodarki Odpadami pod numerami telefonów: 41 36 76 664 / 6658 / 6656 / 6655.  

Powrót na początek strony