Zarząd Miasta w pełnym składzie

We wtorek 9 lipca prezydentka Agata Wojda powołała na stanowisko drugiego zastępcy Prezydenta Miasta Kielce Piotra Rogulę, dotychczasowego pełnomocnika do spraw Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej Miasta. Tym samym wiceprezydent dołączył do Zarządu Miasta Kielce.

Zgodnie z zarządzeniem odpowiedzialny będzie za współpracę z wydziałami i równorzędnymi komórkami Urzędu Miasta Kielce oraz jednostkami organizacyjnymi Miasta Kielce zaangażowanymi w realizację zadań związanych z geodezją, gospodarką komunalną, mieszkaniową oraz ochroną środowiska. Dodatkowo będzie mógł reprezentować Prezydenta Miasta Kielce w kontaktach z wydziałami i równorzędnymi komórkami Urzędu Miasta Kielce oraz jednostkami organizacyjnymi Miasta Kielce, a także spółkami prawa handlowego z udziałem Miasta Kielce.

Piotr Rogula urodził się w 1986 r. w Kielcach, jest absolwentem Prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Posiada tytuły zawodowe radcy prawnego i doradcy restrukturyzacyjnego. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu Prawa Lotniczego na Uczelni Łazarskiego w Warszawie oraz "Finanse i Technologie" w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, w trakcie których został zwycięzcą programu EduSprint. Od czasów studenckich prowadził własną działalność gospodarczą oraz zbiera doświadczenie w zarządach i radach nadzorczych wielu spółek kapitałowych. Jest specjalistą z zakresu negocjacji, prawa handlowego, prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego oraz prawa nowych technologii.

Prezydent Miasta Kielce Agata Wojda powołała Piotra Rogulę na stanowisko II zastępcy Prezydenta Miasta w dniu 9 lipca 2024r.

Powrót na początek strony