Zakończyła się rozbudowa ulicy Zagnańskiej

Prace drogowe prowadzone były na odcinku 1,4 km od skrzyżowania z ul. Witosa do granicy miasta.

Rozbudowa rozpoczęła się we wrześniu 2021 roku. W pierwszej kolejności wykonano roboty sieciowe polegające na budowie kanalizacji deszczowej, oczyszczalni wód deszczowych, przebudowie sieci elektrycznej, teletechnicznej, gazowej, wybudowano także kanał technologiczny, w którym można umieszczać światłowody.

- W ramach prac drogowych ulica Zagnańska została poszerzona, funkcjonują dwa pasy ruchu do jazdy w przeciwnych kierunkach oraz pośrodku tzw. pas wielofunkcyjny, który umożliwia wykonywanie manewrów skrętu w lewo na poszczególne posesje. Wybudowano nowe zatoki autobusowe, obustronne chodniki, drogę dla rowerów oraz energooszczędne oświetlenie uliczne w technologii LED – informuje Jarosław Skrzydło, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach.

Kompleksowo przebudowano skrzyżowania z ul. Peryferyjną i Stare Sieje. Integralnym elementem inwestycji była budowa nowej pętli autobusowej w rejonie Aresztu Śledczego. Powstały na niej stanowiska manewrowe dla autobusów oraz ponad 40 miejsc postojowych dla samochodów, w tym pojazdów osób niepełnosprawnych.

Wykonawcą inwestycji była firma Strabag.

Przedsięwzięcie pod nazwą „Budowa pętli autobusowej przy ul. Zagnańskiej w Kielcach wraz z rozbudową ul. Zagnańskiej od ul. Witosa do granicy miasta” realizowane było w ramach projektu „Rozwój Komunikacji Publicznej w Kielcach”, na który miasto uzyskało 85% dofinansowania z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

POLSKA WSCHODNIA EFRR.jpg

Powrót na początek strony