Zaglądamy na budowę drogi rowerowej w ciągu ul. Krakowskiej

Prawie dwa kilometry ścieżki rowerowej powstaje dzięki unijnemu wsparciu. Roboty mają się zakończyć 31 maja br.

To trzeci etap projektu „Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych jako element zrównoważonej mobilności miejskiej”. Inwestycja obejmuje budowę dwóch odcinków drogi rowerowej w ciągu ul. Krakowskiej – od Wojewódzkiego Domu Kultury do ul. Pakosz (809 m) oraz od ul. Górników Staszicowskich do granicy miasta (1124 m).

-  Wykonawca jest na ukończeniu robót brukarskich na chodnikach przylegających do ścieżek. W kwietniu planowane są roboty bitumiczne na samych drogach dla rowerów – informuje Jarosław Skrzydło, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach.

 RPO EFRR.jpg

Droga rowerowa przy ul. Krakowskiej to element dużego projektu pod nazwą „Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w gminie Kielce jako element zrównoważonej mobilności”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie 6.2 „promowanie strategii niskoemisyjnych oraz zrównoważona mobilność miejska – ZIT KOF”, Oś priorytetowa 6 „Rozwój miast”. Całkowita wartość Projektu wynosi 13 056 223,60 PLN, współfinansowanie UE do kwoty 8 677 200,00 PLN.

Powrót na początek strony