„Zagłada Żydów europejskich”. Prezentacja wystawy w Kielcach

Z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu od piątku, 27 stycznia na Skwerze Stefana Żeromskiego w Kielcach stanie wystawa pt. „Zagłada Żydów europejskich” prezentowana przez Delegaturę Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach.

Wystawa składa się 14 plansz. Zawierają one podstawowe informacje o polityce nazistów wobec Żydów, propagandzie, codzienności w gettach, eksterminacji i skali morderstw w czasie II wojny światowej. Wystawa jest bogato ilustrowana plakatami i fotografiami pochodzącymi m.in. z Archiwum IPN, Archiwum Państwowego w Łodzi czy Bundesarchiv.

Zagłada Żydów była bezprecedensowym wydarzeniem w historii, którego ofiarą padło prawie 6 mln ludzi. Jej początek związany był ze zdobyciem władzy w Rzeszy Niemieckiej przez NSDAP, od początku realizującą program polityczny oparty na rasizmie.

Proces zagłady przebiegał czterema etapami, z których pierwsze dwa naziści wprowadzili w Niemczech jeszcze przed wybuchem wojny – zdefiniowanie obcego i pozbawienie go praw. Kolejne dwa – odizolowanie w gettach i mordowanie – Niemcy i ich kolaboranci realizowali stopniowo wraz z toczonymi działaniami wojennymi w Europie. Zagładę przeżył co trzeci europejski Żyd.

Bezprecedensowość Holokaustu jako „nowoczesnego” ludobójstwa polegała na wprzęgnięciu całego aparatu państwowego w jego realizację, zaangażowaniu nauki w proces mordowania (medycyna, inżynieria, chemia, statystyka) oraz wykorzystaniu materiału ludzkiego do produkcji przemysłowej.

Wystawa będzie dostępna do 28 lutego 2023 roku.

Powrót na początek strony