Zadania powtórkowe dla ósmoklasistów online

Centralna Komisja Egzaminacyjna od 16 do 25 marca, będzie publikować na swojej stronie oraz wszystkich OKE zestawy zadań, które uczniowie mogą wykorzystać do samodzielnej powtórki przed egzaminem ósmoklasisty.

 

W każdym zestawie przygotowane są zadania z:

  • języka polskiego, zorganizowane według lektur obowiązkowych z klasy VII i VIII
  • matematyki, zorganizowane według kolejnych wymagań szczegółowych podstawy programowej z matematyki dla klasy VII i VIII
  • języka angielskiego, zorganizowane według kluczowych umiejętności.

    Tu znajdziesz zestawy zadań powtórkowych

 
Zadania będą publikowane codziennie ok. godz. 9:00, natomiast rozwiązania do nich ok. godz. 15:00.

Przez pierwsze dwa dni w każdym zestawie - oprócz samych zadań – uczniowie znajdą kilka wskazówek na temat tego, jak je rozwiązywać oraz wyjaśnienia dotyczące odpowiedzi poprawnych i niepoprawnych w zadaniach zamkniętych, a także przykładowe rozwiązania zadań otwartych.

  

Ósmoklasisto!

To nie jest ani klasówka, ani egzamin.

Za rozwiązanie tych zadań
nie będziesz otrzymywać punktów. Potraktuj tę pracę
jako jeden ze sposobów powtórki przed egzaminem.

Powrót na początek strony