Zachęcamy do elektronicznego kontaktu z Urzędem Miasta

Komunikacja elektroniczna klientów z Urzędem Miasta Kielce (złożenie pisma do Urzędu) jest możliwa za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej dostępnej na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej.

Komunikację elektroniczną z Urzędem można zainicjować w dowolnym momencie.

Komunikacja elektroniczna z Urzędem rozpoczyna się z chwilą:

  1. wniesienia pisma w formie dokumentu elektronicznego lub
  2. wystąpienia do Urzędu o elektroniczne doręczanie dokumentów
  3. wyrażenie zgody na elektroniczne doręczanie dokumentów

Od tego momentu Urząd będzie doręczał wszelką korespondencję (w tym decyzje podatkowe) w postaci elektronicznej.

Wniosek o elektroniczne doręczanie dokumentów a także wyrażenie zgody na takie doręczenie mogą być złożone w formie  elektronicznej lub papierowej. Zawsze musi zawierać adres elektroniczny wnioskodawcy (adres na platformie ePUAP).

Aby złożyć pismo do Urzędu Miasta Kielce za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej, niezbędne jest spełnienie następujących warunków:

zalogowanie do ePUAP, a następnie wybranie właściwej usługi dotyczącej konkretnej sprawy, zaadresowanie formularza usługi na Urząd Miasta Kielce i jego wypełnienie (ewentualnie dołączenie załączników, jeśli są niezbędne), podpisanie podpisem zaufanym, podpisem kwalifikowanym lub e-dowodem oraz wysłanie.

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na ePUAP to: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/g94m13lgvz 

Jednocześnie informujemy, że w związku z wejściem w życie ustawy z 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych,  od 1 stycznia 2024 roku, ulegną zmianie zasady doręczania korespondencji urzędowej.

Powrót na początek strony