Wymiana doświadczeń i rozmowy o współpracy

Prezydent Kielc Bogdan Wenta odbył dziś spotkanie online z Prezydentem rumuńskiego miasta Bacău – Lucianem Danielem Stanciu-Viziteu. W wydarzeniu udział wzięli również m.in.: Marcin Różycki – Zastępca Prezydenta oraz przedstawiciele Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi i Centrum Obsługi Inwestora UM Kielce. Stronę rumuńską reprezentowali poza włodarzem miasta: Ciprian Piștea – Manager miasta oraz przedstawiciele Wydziału Inwestycji Bacău.

Wśród poruszonych tematów znalazły się: prezentacje obu ośrodków pod kątem potencjału gospodarczego i inwestycyjnego oraz bazy kulturowej, a także potencjału sportowego i turystycznego.

Uczestnicy podzielili się dotychczasowymi doświadczeniami w zakresie inwestycji i projektów społecznych realizowanych z wykorzystaniem funduszy europejskich.

Prezydent Bogdan Wenta podkreślił istotną rolę sportu w rozwoju gospodarczym miasta, lokalnego biznesu i budowaniu wizerunku. Zarówno z polskiej, jak i rumuńskiej perspektywy podkreślona została niebagatelna rola, jaką w dobie kryzysu epidemicznego odgrywają samorządy w zakresie wsparcia prywatnego biznesu.

Duże zainteresowanie rumuńskich partnerów wywołały inicjatywy i wysiłki, jakie podejmowane są przez Centrum Obsługi Inwestora UM Kielce w celu przyciągnięcia inwestorów.

Na zakończenie spotkania omówiono perspektywy wzajemnej współpracy na wspomnianych polach. Obaj włodarze wyrazili chęć kontynuowania współpracy i pogłębienia partnerstwa.

Organizatorem spotkania było Biuro Promocji i Współpracy z Zagranicą UM Kielce. Odnowienie kontaktów z rumuńskimi partnerami odbyło się dzięki pomocy Ambasady RP w Bukareszcie.

Powrót na początek strony