Wyłączenie sygnalizacji na skrzyżowaniu ul. Fabrycznej z Górników Staszicowskich

Miejski Zarząd Dróg w Kielcach informuje, że od czwartku, 25 stycznia planowane jest wyłączenie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Fabrycznej z ul. Górników Staszicowskich. Powyższe związane jest z koniecznością wykonania prac związanych z wdrażaniem systemu ITS.

Powrót na początek strony