Wykluczenie cyfrowe? Wypowiedz się w imieniu społeczności, którą reprezentujesz

Fundacja TechSoup Polska zaprasza lokalne organizacje pozarządowe do udziału w badaniach potrzeb cyfrowych dla społeczeństwa obywatelskiego. Celem inicjatywy jest próba określenia, czego potrzebują organizacje społeczeństwa obywatelskiego, aby w pełni uczestniczyć w dzisiejszym cyfrowym świecie.

W tym celu powstała Ankieta i____internet, która jest jednym z pierwszych kroków, który pozwoli zidentyfikować bariery i potrzeby lokalnych społeczności, w dostępie do Internetu. Jej wyniki pozwolą kształtować dalsze działania filantropijne i polityczne, które zapewnią lepszy dostęp do zasobów cyfrowych dla społeczności obywatelskich. 

Link do ankiety. Udział w badaniu jest anonimowy, a wszystkie dane zostaną przedstawione zbiorczo. Odpowiedzi zbierane są do 31 sierpnia.

TechSoup Polska jest fundacją parasolową, czyli taką, która działa dla innych organizacji pozarządowych. Wspiera w dostępie do nowych technologii i zdobywania wiedzy na ich temat, aby mogły działać lepiej i efektywniej.  

Dodatkowo, obecnie do 14 września fundacja prowadzi nabór do mini grantów na zorganizowanie warsztatów dla dzieci i młodzieży z zakresu kompetencji cyfrowych i programowania. Organizacje pozarządowe mogą zyskać 400 euro na wydarzenie.

Powrót na początek strony