Wyjątkowa lalka "dyrygenta" WOŚP od Teatru "Kubuś" trafi na licytację

Lalka przedstawiająca Jurka Owsiaka, założyciela WOŚP
zdj. TLiA

Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach im. Stefana Karskiego przygotował wyjątkową lalkę, która wkrótce trafi na internetową aukcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Pracownia plastyczna teatru „Kubuś” w składzie: Kamil Dudzic (kierownik), Barbara Kurzątkowska i Alexander Obara, przy wsparciu praktykantek - studentek Wydziału Sztuki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach: Darii Shcherbakovej i Tetiany Syrovatko, stworzyła unikatową lalkę typu jawajka (zdjęcia w załączeniu).

Autorką pomysłu jest kierowniczka literacka teatru Jolanta Świstak.

Mechanizm lalki wykonano, wzorując się na jednej z najstarszych lalek - Parysadzie z przedstawienia „Baśń o pięknej Parysadzie” z 1969 r.

Już wkrótce lalkę będzie można wylicytować na internetowej aukcji 32. Finału WOŚP. Tegoroczna akcja odbędzie się 28 stycznia, a jej hasłem jest „Płuca po pandemii. Gramy dla dzieci i dorosłych!”. 

32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dedykowany będzie zakupowi sprzętu do diagnozowania, monitorowania i rehabilitacji chorób płuc pacjentów na oddziałach pulmonologicznych dla dzieci i dorosłych. 

Fundacja planuje kupić urządzania dla: 

- diagnostyki obrazowej, m.in. rezonanse magnetyczne i aparaty ultrasonograficzne
- diagnostyki czynnościowej, m.in. polisomnografy i przenośne spirometry
- diagnostyki endoskopowej, m.in. systemy do badań bronchoskopowych w nawigacji wewnątrzoskrzelowej i bronchoskopy
- rehabilitacji - sprzęt do rehabilitacji pulmonologicznej wykorzystywanej w terapii chorych po przeszczepieniu płuc
- torakochirgurgii, m.in. systemy elektrokoagulacji i kriosondy 

Powrót na początek strony