Wydłużony termin rejestracji pojazdów

W związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od dnia 31 marca 2020 roku (na podstawie ustawy z 31 marca 2020 r. Dz. U. z 2020 r. poz. 568 art. 31i) uległy zmianie terminy obowiązkowej rejestracji pojazdów sprowadzonych z państw członkowskich Unii Europejskiej oraz obowiązkowego zgłaszania nabycia lub zbycia pojazdów krajowych.

Dotychczasowy termin 30 dni został wydłużony do 180 dni. Regulacje te mają istotne znaczenie w związku z możliwością prowadzenia przez organ rejestrowy postępowań w sprawie nakładania kar finansowych na właścicieli pojazdów za niedopełnienie w/w obowiązków.

Wydział Komunikacji Urzędu Miasta informuje, że na dokonanie obowiązkowej rejestracji pojazdu sprowadzonego z państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub obowiązkowego zgłoszenia nabycia lub zbycia pojazdu zarejestrowanego dotychczas na terenie RP obowiązuje termin 180 dni od daty sprowadzenia, nabycia lub zbycia pojazdu.

Wydłużony termin ustalony przez nowe przepisy dotyczy pojazdów sprowadzonych do Polski po dniu 1 marca 2020 roku oraz pojazdów krajowych, nabytych lub zbytych po dniu 1 marca 2020 roku.

Powrót na początek strony