Wybrano skład Kieleckiej Rady Seniorów

Wybory na drugą kadencję Kieleckiej Rady Seniorów odbyły się w dniu 17 stycznia 2020r. w kieleckim Klubie Seniora na ul. Św. St. Kostki 4a w Kielcach. W skład Kieleckiej Rady Seniorów wchodzi 15 członków. Jej celem, jako organu o charakterze konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym, jest reprezentowanie seniorów zamieszkałych na terenie Miasta Kielce. Rada powołana jest na okres czteroletniej kadencji.

PROTOKÓŁ - 17 stycznia 2020 r.

Powrót na początek strony