Wybory 2020. Ważne terminy przed II turą głosowania

12 lipca 2020 roku odbędzie się druga tura wyborów prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Wnioski o dopisanie do spisu wyborców

 

Wyborcy, którzy w dniu głosowania będą przebywać poza miejscem zameldowania mogą wziąć udział w głosowaniu w miejscu czasowego pobytu jeśli najpóźniej do 7 lipca 2020 roku złożą pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców.

 

UWAGA!!!

Osoby dopisane przed dniem 28 czerwca b.r., na swój wniosek do spisu wyborców w miejscu pobytu czasowego będą ujęte w tym spisie wyborców również w przypadku przeprowadzenia II tury głosowania.

Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie, w tym również w miejscu stałego zamieszkania będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu z urzędu gminy, który sporządził spis wyborców, zaświadczenia o prawie do głosowania.

 

Wnioski składa się  w Urzędzie Miasta Kielce, przy ul. Karola Szymanowskiego 6, lub za pośrednictwem elektronicznych usług wyborczych dostępnych na stronie: https://www.gov.pl/

 

Zaświadczenie o prawie do głosowania

 

Z kolei najpóźniej w piątek, 10 lipca można odebrać zaświadczenie o prawie do głosowania, jeśli podczas drugiej tury wyborów prezydenckich, wyborca zamierza zmienić miejsce pobytu. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

 

Wniosek o wydanie takiego zaświadczenia składa się po dniu pierwszego głosowania w Urzędzie Miasta Kielce z siedzibą przy ul. Karola Szymanowskiego 6 w godzinach pracy Urzędu (pok. 91 i 92), nie później jednak niż do dnia 10 lipca 2020 r.  do godz. 13.00.

 

Głosowanie korespondencyjne

 

Wyborca, który zgłosił chęć głosowania korespondencyjnego przed 28 czerwca 2020 r. głosuje w ten sposób również podczas ponownego głosowania.

 

Głosować korespondencyjnie może każdy wyborca. Głosowanie korespondencyjne jest wyłączone w przypadku głosowania w odrębnych obwodach głosowania oraz w obwodach głosowania utworzonych na polskich statkach morskich, a także w przypadku udzielenia przez wyborcę niepełnosprawnego pełnomocnictwa do głosowania.

 

Nie może głosować korespondencyjnie również wyborca, który otrzymał zaświadczenie o prawie do głosowania. 

 

W przypadku wyborcy, który w dniu ponownego głosowania będzie podlegał obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych w kraju, może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do 7 lipca 2020 r.

 

Natomiast wyborca, który rozpocznie kwarantannę, lub izolację w warunkach domowych po tym terminie, może zgłosić ten zamiar najpóźniej do 10 lipca 2020 r. do godz. 13.00.

 

Więcej informacji dla wyborców oraz wzory wniosków do pobrania na stronie www.um.kielce.pl

Powrót na początek strony