Współpraca samorządu z biznesem tematem rozmów z przedsiębiorcami

Rozwój gospodarczy miasta i plany nowych władz na najbliższe lata były głównymi tematami spotkania przedstawicieli Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych „Lewiatan” z prezydentką Kielc, Agatą Wojdą i wiceprezydentem Łukaszem Syską.

W wydarzeniu udział wzięło ponad 50 przedsiębiorców z całego regionu. Rozmowy dotyczyły wsparcia biznesu oraz jego wkład w promocję miasta. Uczestnicy debaty byli zgodni, że współpraca przedsiębiorców i samorządu powinna się cały czas umacniać. Ma w tym pomóc m.in. powołanie Biura Rozwoju Miasta, które będzie łączyć idee smart city, planowanie przestrzenne, promocję gospodarczą miasta i komórkę ds. partnerstwa publiczno-prywatnego.

Podczas spotkania rozmawiano również o projektach inwestycyjnych, pozyskiwaniu funduszy europejskich i wykorzystywaniu w optymalny sposób, tworzeniu nowoczesnych biurowców, budowie parkingów w śródmieściu oraz cyfryzacji usług urzędowych.

Zwrócono również uwagę na promocję naszego miasta i regionu, w sposób dwutorowy tj. wewnętrznie i zewnętrznie oraz wzmocnienie potencjału miasta „zielonego” poprzez wskazanie mocnych stron takich jak: turystyka weekendowa, ścieżki rowerowe, rezerwaty przyrody.

- W trakcie spotkania padło wiele cennych pomysłów o tym, jak miasto i samorząd mogą wspierać się wzajemnie, aby rozwijać Kielce. Wierzę, że to początek dobrego czasu dla współpracy przedsiębiorców z samorządem – przekonuje prezydentka Agata Wojda.

fot. ŚZPP "Lewiatan"

Powrót na początek strony