Wspólne patrole służb mundurowych w czasie epidemii

W środę (1 kwietnia) rząd wprowadził kolejne obostrzenia w związku z epidemią. Na liście nowych ograniczeń znalazł się między innymi zakaz poruszania się osób niepełnoletnich bez dorosłego opiekuna, a także ograniczenie dostępu do parków czy innych terenów zielonych. Miejsca te regularnie patrolowane są przez wojsko, policję czy straż miejską.

W związku z decyzją wydaną przez wojewodę świętokrzyskiego, kielecka Straż Miejska zmienia zakres swojego działania w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2. Praca patroli Straży Miejskiej jest koordynowana przez policję. Działania strażników ukierunkowane są przede wszystkim na kontrolowanie przestrzegania zakazu grupowania się więcej niż dwóch osób, wprowadzonego dla naszego bezpieczeństwa.

Osoby, które nie stosują się do wprowadzonych dla naszego bezpieczeństwa zaleceń i przepisów muszą liczyć się z konsekwencjami.

W ciągu pięciu minionych dni kieleccy Strażnicy Miejscy nałożyli 23 mandaty, przeciwko 6 osobom skierowane zostały wnioski o ukaranie do sądu. 94 napotkane osoby funkcjonariusze pouczyli, informując przy tym o ryzyku jakie podjęli grupując się lub nie zachowując bezpiecznej odległości.

Wspólne działania ze służbami mundurowymi, rozpoczęło również około 50 żołnierzy 10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Powrót na początek strony