Wsparcie dla klubów seniora z programu "Senior+"

W Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim podpisano dziś porozumienia zawarte w ramach Programu „Senior+". Był to już drugi nabór wniosków w tym roku. Na realizację 16 umów, do województwa świętokrzyskiego trafi 1 961 870,49 zł.

Zadania podzielono na dwa moduły. Realizacja ofert w module I polegać będzie na przeprowadzeniu przebudowy i remontu oraz wyposażeniu istniejących budynków i dostosowaniu ich do określonych standardów, ale i potrzeb seniorów. Całkowita kwota dotacji na realizację projektów w tym module wyniesie 1 509 243,97 zł. Realizacja ofert w module II obejmuje prowadzenie zajęć i bieżącej animacji życia seniorów w domach i klubach seniora utworzonych w poprzednich latach i zostanie wsparta kwotą 452 626,52 zł.

Właśnie w tym drugim module wsparcie otrzymały Kielce. Dwie umowy, w imieniu miasta, podpisała zastępca prezydenta Kielc, Bożena Szczypiór. Łączna wartość dofinansowania, jakie trafiło do stolicy województwa to blisko 170 tys. zł.

- To dla nas ważne, że seniorzy czują się potrzebni, są aktywni w różnych obszarach. Im dłużej wykazują się tą aktywnością, tym mniej potrzebują opieki - dodaje Bożena Szczypiór.

Środki, które Kielce pozyskały w ramach ostatniego naboru wniosków w programie "Senior+", trafią do klubów seniora znajdujących się przy ul. Krzemionkowej i Warszawskiej.

- Należy rozwijać tę działalność i utrzymywać te kluby seniora, ponieważ cieszą się one dużą popularnością. Dowodem na to jest fakt, że w czasie pandemii, gdy były one zamknięte, seniorzy zwracali się do nas z pytaniami, mimo obaw o bezpieczeństwo, kiedy będą znów mogli się spotkać - tłumaczy Bożena Szczypiór, zastępca prezydenta Kielc.

Program „Senior+" zakłada wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w zakresie realizacji zadań własnych samorządu związanych z zapewnieniem opieki osobom starszym. Celem strategicznym Programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów poprzez rozbudowę infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym oraz zwiększenie liczby miejsc w placówkach „Senior+" przy dofinansowaniu działań jednostek samorządu w rozwoju na ich terenie sieci Dziennych Domów „Senior+" i Klubów „Senior+".

Podstawy programu to zapewnienie wsparcia seniorom (osobom nieaktywnym zawodowo, w wieku 60+) przez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej także usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, a także oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej, w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym. W ramach programu udostępniana jest seniorom infrastruktura pozwalająca na aktywne spędzanie wolnego czasu, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego.

Powrót na początek strony