Wsparcie dla biznesu w czasach kryzysów, zmian i niepewności

„Jak wygrywać w niepewnych czasach. Strategie i dylematy" to temat konferencji dla przedsiębiorców, która odbyła się w Kielcach. Uczestnicy dyskutowali o sposobach radzenia sobie z wyzwaniami związanymi z inflacją oraz gospodarczymi konsekwencjami pandemii i wojny w Ukrainie. Organizatorem wydarzenia był ICAN Institute, a partnerem Miasto Kielce. Konferencję koordynowało Centrum Obsługi Inwestora Urzędu Miasta Kielce.

W spotkaniu z przedstawicielami biznesu uczestniczyli prezydent Kielc Bogdan Wenta wraz z zastępcą Bożeną Szczypiór.  

- Sytuacja kryzysowa z jaką mierzyliśmy się w związku z pandemią, i z jaką mierzymy się w związku z wojną w Ukrainie wraz z konsekwencjami gospodarczymi, skłoniła samorządy do podjęcia niezbędnych kroków w celu zminimalizowania skutków tego wyjątkowego stanu – powiedział prezydent Kielc Bogdan Wenta.

W okresie pandemii miasto skierowało swoje wsparcie przede wszystkim do firm, które zostały zmuszone do czasowego zawieszenia działalności lub w znaczny sposób ograniczyły swoją działalność.

- Jednym z pierwszych działań było w przypadku pandemii powołanie Centrum Wsparcia Przedsiębiorczości, oferującego doradztwo dla przedsiębiorców w zakresie możliwych ulg i pomocy ze strony miejskich instytucji. Przedsiębiorcy mogli ubiegać się m.in. o odroczenie terminów płatności podatków lokalnych oraz opłat za użytkowanie wieczyste. Rozszerzono również pakiet pomocowy dla lokatorów Kieleckiego Parku Technologicznego – podkreśliła zastępca prezydenta Kielc Bożena Szczypiór.

Rozwiązania mające na celu ograniczenie negatywnych skutków pandemii dla biznesu, można również wykorzystać w czasie kryzysu wywołanego inflacją i wojną w Ukrainie – podkreślał podczas swojej prelekcji dr Witold Jankowski, prezes ICAN Institute.

- Obecna sytuacja jest o tyle trudna, że jeszcze nie wyszliśmy z turbulencji związanej z pandemią COVID-19, a już weszliśmy w nową –związaną z wojną w Ukrainie, rosnącą inflacją i zakłóceniami rynkowymi. To sprawia, że pracownicy są często bardzo zmęczeni, dlatego przed biznesem i samorządem otwiera się ogromne wyzwanie – jak zadbać o ludzi, jak ich zaangażować, jak dać im poczucie bezpieczeństwa. O tym wszystkim będziemy dyskutować podczas tego spotkania – powiedział dr Witold Jankowski.

- Te wszystkie kryzysy, odważny lider może wykorzystać jako pewnego rodzaju szansę i przez to budować swoją przewagę konkurencyjną. Wszystko zależy od świadomości trendów i możliwości ich wykorzystania – powiedziała dr Patrycja Olchowska, ekspertka z ICAN Institute.

Przedsiębiorcy uczestniczący w konferencji zgodnie podkreślali, że obecna, trudna sytuacja gospodarcza i geopolityczna ma ogromny wpływ na kondycję biznesu w Polsce.

- Przede wszystkim koszty energii powodują zwiększenie naszych obciążeń oraz cen wykorzystywanych przez nas surowców. To z kolei powoduje podrożenie naszych produktów. My musimy odnaleźć się w tej sytuacji, dlatego tym bardziej cenne są takie spotkania, które pozwalają nam wymienić się doświadczeniami i znaleźć wspólne rozwiązanie problemów – powiedział Daniel Gołębiowski z Nordiska Ekofiber Polska. – Nasza firma na przykład stara się ograniczać zużycie energii poprzez zastosowanie nowych technologii i energooszczędnych maszyn – dodaje.

- Zauważyliśmy obecnie trzy trendy. Jednym z nich jest ubożejące społeczeństwo, i na to musimy zwrócić szczególną uwagę, drugi to zwiększone koszty wytworzenia naszych produktów i po trzecie niepewna sytuacja na rynkach. To duże wyzwanie dla naszej firmy – powiedział Adam Jamróz, prezes zarządu Wytwórczej Spółdzielni Pracy „Społem”. - Wiemy, że wszystkich kosztów nie możemy przenieść na konsumentów, dlatego musimy znaleźć sposób na ich ograniczenie wewnątrz przedsiębiorstwa. Mamy na to kilka metod, są to optymalizacja produkcji czy zmniejszanie stanów magazynowych. Jednak te działania nie pokryją naszych wszystkich kosztów, ale jesteśmy w stanie je zredukować – dodał Prezes Zarządu WSP „Społem”.  

Powrót na początek strony