Wodociągi Kieleckie zapowiadają remont magistrali na północy Kielc

Dzięki inwestycji, w rejonie ulic Warszawskiej, bp Jaworskiego i Jana Nowaka Jeziorańskiego znacznie zmniejszy się awaryjność sieci wodociągowej. W czwartek, 23 maja podpisano umowę z wykonawcą.

Sieci wodociągowe w rejonie osiedli Na Stoku, Wichrowe Wzgórze i Słoneczne Wzgórze są od lat jednymi z najbardziej awaryjnych w naszym mieście. Zbudowane przez spółdzielnie mieszkaniowe w latach 70. i 80. ub. wieku z materiałów o kiepskiej jakości rdzewieją i często ulegają usterkom. Teraz sytuacja ma się poprawić. Wodociągi Kieleckie rozpoczynają dużą modernizację magistrali o przekrojach 200, 250 i 300 mm.

Wykonawcą inwestycji jest wyłoniona w przetargu firma HYDROCONSTER Zakład Usług Remontowo-Budowlanych Łukasz Gajda. 

- Jest to pierwsza umowa w ramach szóstego już projektu, o którego dofinansowanie z UE wniosek złożyły Wodociągi Kieleckie - mówi prezes Henryk Milcarz.

Realizacja obejmuje 3 etapy:

1. Odcinek wodociągu o długości ok. 241 m wzdłuż ul. Jaworskiego od ul. Warszawskiej do pawilonów handlowych.

2. Odcinek wodociągu o długości ok. 440 m wzdłuż ul. Warszawskiej od ul. Jaworskiego do bud. nr 84.

3. Odcinek wodociągu o długości ok. 760 m wzdłuż ul. Jaworskiego do ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego.

Sieć wodociągowa zostanie wykonana z żeliwa sferoidalnego.

- Jest to materiał o znacznie większej trwałości od stali, użytej w latach 70. i 80. ubiegłego wieku do budowy obecnie działającej magistrali. Dzięki tej inwestycji będzie mniej awarii w północnych dzielnicach Kielc - informuje Henryk Milcarz.

Budowa zajmie 12 miesięcy od podpisania umowy.

Projekt „Poprawa gospodarki ściekowej na terenie kieleckiego obszaru metropolitalnego - etap III” ma być dofinansowany ze środków Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS) 2021-2027, Priorytet FENX.02, Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z EFRR, Działanie: FENX.02.05 „Woda do spożycia”.

Powrót na początek strony