Wielkanocne spotkania z Powstańcami Warszawskimi

Dyrektor Kancelarii Sławomir Stachura oraz Adam Rzadkowski z Wydziału Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta, Biuro Promocji i Współpracy z Zagranicą odwiedzili mieszkających w Kielcach Powstańców Warszawskich. Spotkanie było okazją do złożenia życzeń świątecznych w imieniu prezydenta Kielc i swoim oraz przekazania podarunków od Urzędu Miasta.

Jerzy Zawadzki, ps. „Mały” – w trakcie powstania działał w służbie pomocniczej przy batalionie „Chrobry I”. Razem z ojcem pomagał wyprowadzać z terenu „Gęsiówki” uwolnionych więźniów. Służył na ochotnika na terenie Woli i Śródmieścia. Po powstaniu trafił do obozu koncentracyjnego KL Sachsenhausen pod Berlinem. Następnie zamieszkał w Kielcach.

Andrzej Jachymczyk, ps. „Azjata” – w trakcie powstania walczył na Żoliborzu w stopniu strzelca w 227 plutonie osłony sztabu utworzonym przez „Bojowe Szkoły” Szarych Szeregów (tzw. Szczury Kanałowe). Pluton wchodził w skład zgrupowania „Żyrafa II” w II Obwodzie „Żywiciel” (Żoliborz). Po powstaniu trafił do obozu jenieckiego Altengrabow, po wojnie zamieszkał w Kielcach.

Powrót na początek strony