Więcej osób może podróżować autobusami miejskimi

Od poniedziałku 1 czerwca 2020 roku więcej osób może podróżować autobusami miejskimi. W związku z kolejnym etapem łagodzenia restrykcji związanych z panującą pandemią Rząd zmienił limit osób, które jednocześnie mogą podróżować autobusem.

Według nowych zaleceń, w środkach komunikacji publicznej może się znajdować jednocześnie tyle osób, ile wynosi 50% liczby wszystkich miejsc siedzących oraz stojących – przy założeniu, że połowa miejsc siedzących musi pozostać wolna

ZTM prosi o przestrzeganie zaleceń wydanych przez Ministra Zdrowia. W przypadku braku miejsca należy skorzystać z kolejnego kursu.

Powrót na początek strony