Ważna informacja dla rodziców, którzy planują zapisać dziecko do przedszkola

Rekrutacja do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Kielcach na rok szkolny 2023/2024. Od 13 do 21 marca br. do godz. 15:00, potrwa przyjmowanie podań od rodziców, którzy po raz pierwszy chcą zapisać dziecko do danej placówki.

Dane dziecka należy wprowadzić do elektronicznego systemu, wypełniając wniosek umieszczony na stronie https://kielce.formico.pl. Można wybrać dowolną liczbę placówek. Wypełniony wniosek należy wydrukować i dostarczyć do placówki, która została wybrana na pierwszej pozycji, w celu zatwierdzenia.

Wniosek można również złożyć, podpisując go w systemie przez profil zaufany (w takim przypadku nie będzie już potrzeby osobistego dostarczania wniosku), a także wysyłając na e-mail placówki pierwszego wyboru skan podpisanego wniosku i oświadczeń.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zostaną podane do wiadomości 11 kwietnia, do godziny 15:00 (poprzez wywieszenie list w placówkach, a także po zalogowaniu się na swoje konto w systemie).

Więcej informacji o kolejnych etapach rekrutacji w zakładce – www.kielce.eu/pl/dla-mieszkanca/zalatw-sprawe/edukacja/przedszkola

Powrót na początek strony