Warsztaty z włodarzami Gmin KOF

Z udziałem prezydenta Kielc Bogdana Wenty odbyły się czwarte warsztaty diagnostyczne służące opracowaniu Diagnozy Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego. Wydarzenie miało miejsce w czwartek 30 marca br. w Hotelu Kongresowym w Kielcach.

W pracach warsztatowych udział wzięli włodarze Gmin Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego. Podczas prac uczestnicy dyskutowali nad dotychczasowymi wynikami warsztatów tj. słabymi i mocnymi stronami Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego, a także szansami i zagrożeniami dla obszaru KOF w perspektywie 2030+. Ponadto wójtowie i burmistrzowie Gmin KOF wraz z prezydentem Kielc Bogdanem Wentą dyskutowali o kierunkach rozwoju i współpracy w ramach KOF oraz czynnikach mogących mieć wpływ na to współdziałanie.

Warsztaty z włodarzami Gmin KOF realizowane są w ramach prac nad dokumentem „Kielecki Obszar Funkcjonalny w ujęciu społeczno-gospodarczo-przestrzennym” zleconym przez Biuro Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Opracowanie dokumentu diagnostycznego jest pierwszym poważnym krokiem do opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego KOF 2030+ niezbędnego w celu pozyskania funduszy w perspektywie finansowej 2021 - 2027.

Wykonawcą dokumentu „Kielecki Obszar Funkcjonalny w ujęciu społeczno-gospodarczo-przestrzennym” jest konsorcjum firm Utila sp. z o.o. oraz EU-Consult sp. z o.o.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Umowa o dotację nr DRP/BDG-II/POPT/45/20

banerKOF.jpg

Powrót na początek strony